البسه بیمارستانی

stock-footage-portrait-member-surgical-team-wearing-full-hospital-scrubs-in-operating-room-looking-to-camera

لیست خدمات و کالا
شرح کالا کد کالا ردیف شرح کالا کدکالا ردیف
کاور جسد نایلونی الوان 3778 36 لباس بیمار یکبار مصرف 50 گرمی 1078 1
انواع شان در ابعاد مختلف 3878 37 لباس بیمار یکبار مصرف 38 گرمی 2078 2
انواع لبشیت 3978 38 شلوار بیمار یکبار مصرف 50 گرمی 3078 3
پرفوره چشمی یک بار مصرف 4078 39 شلوار بیمار یکبار مصرف 38 گرمی 4078 4
پرفوره چشمی end یکبار مصرف 4178 40 روسری بیمار یک بار مصرف 5078 5
پرفوره بخیه یکبار مصرف 4278 41 کلاه بیمار یکبار مصرف 6078 6
پرفوره زایمان یکبار مصرف 4378 42 گان بیمار یکبار مصرف 50 گرمی 7078 7
پرفوره جنرال یکبار مصرف 4478 43 گان بیمار یکبار مصرف 38 گرمی 8078 8
در و شیت بالدار دارای پودر جاذب 60*160 4578 44 لباس همراه بیمار یکبار مصرف 50 گرمی 9078 9
در و شیت ساده دارای پودر جاذب 60*90 4678 45 لباس همراه بیمار یکبار مصرف 38 گرمی 1178 10
درو   شیت کودکان دارای پودر جاذب 45*75 4778 46 ملحفه کشدار 38 گرمی الوان 100*190 1278 11
درو شیت کودکان جتذب با اشکال عروسکی 4878 47 ملحفه کشدار 38 گرمی الوان 120*220 1378 12
حوله دستی یکبار مصرف 50*50 4978 48 ملحفه کشدار 38 گرمی الوان 150*250 1478 13
حوله نوزاد یکبار مصرف75*90 5078 49 ملحفه کشدار 50 گرمی الوان 100*190 1578 14
حوله جراح 5178 50 ملحفه کشدار 50 گرمی الوان 120*220 1678 15
لباس کودکان یکبار مصرف 50 گرمی 5278 51 ملحفه کشدار 50 گرمی الوان 150*250 1778 16
گان کودکان یکبار مصرف 5378 52 ملحفه ساده یک بار مصرف 38 گرمی 150*250 1878 17
لباس پارچه ای تترون 175 گرمی 5478 53 ملحفه ساده یک بار مصرف 50 گرمی 150*250 1978 18
لباس پارچه ای تترون 190 گرمی 5578 54 رو بالشی یک بار مصرف ساده 50*75 2078 19
لباس پارچه ای فلامنت – پنبه ای 5678 55 رو بالشی یک بار مصرف قاپک دار 50*75 2178 20
لباس پارچه ای تترون – فلامنت 5778 56 ملحفه یک بار مصرف برانکارد 2278 21
لباس پارچه ای فلامنت – فلامنت 5878 57 کلاه بند دار جراح یک بار مصرف 2378 22
لباس پارچه ای ترگال 320 گرمی 5978 58 کلاه ساده جراح یک بار مصرف 2478 23
لباس پارچه ای ترگال 280 گرمی 6078 59 کاور کفش 2578 24
انواع لباس کار و خدماتی در انواع طرح و مدل 6178 60 دستکش لاتکس 2678 25
لباس فرم ادارات و ارگانها 6278 61 دستکش یک بار مصرف 2778 26
روپوش پوشکی از پارچه ترگال کجراه 6378 62 ماسک یک بار مصرف کشدار 2878 27
روپوش پزشکی از پارچه تترون 6478 63 ماسک بند دار جراح 2978 28
روپوش پرستاری 6578 64 گان جراح یک بار مصرف 50 گرمی 3078 29
روپوش بهیاری 6678 65 گان جراح واتر پروف 3178 30
لباس کودکان از پارچه تترون 6778 66 گان جراح اسپتلس 3278 31
لباس کودکان از پارچه تریکو 6878 67 کاور جسد یسک بار مصرف 100 گرمی 3378 32
گان جراح از پرچه ترگال کجراه ضد آب زاول 6978 68 کاور جسد شمعی ساده 3478 33
گان جراح از پارچه ترگال ساده 7078 69 کاور جسد شمعی پشت نقره ای 3578 34
شان پرفوره چشمی از پارچه ترگال 7178 70 کاور جسد ضد آب دو لایه 3678 35
لیست خدمات و کالا
شرح کالا کد کالا ردیف شرح کالا کدکالا ردیف
کاور تشک چرمی ، فوم و… 10878 106 شان پرفوره بخیه از پارچه ترگال 7278 71
انواع تشک های طبی 10978 107 شان پرفوره زایمان دولایه از پارچه ترگال 7378 72
انواع کفشهای طبی و صندلی پرسنلی 11078 108 شان پرفوره جراحی عمومی از پارچه ترگال 7478 73
انواع دمپایی اسفنجی و طبی 11178 109 انواع شان در ابعاد مختلف 7578 74
انواع لیوانت بلور دسته دار و ساده 11278 110 انواع ست بخیه 7678 75
انواع ملحفه ترگال کشدار و ساده 11378 111 انواع درون ست و برون ست 7778 76
11478 112 انواع پگهای تخصصی استریل و غیر استریل 7978 77
11578 113 پگ ارتوپدی استریل 18 آیتم سفارشی 8087 78
11678 114 پگ ارتوپدی استریل 13 آیتم 8187 79
11778 115 پگ سزارین استریل و پارچه ای 8287 80
11878 116 پگ زایمان استریل و پارچه ای 8378 81
11978 117 پگ اورولوژی استریل 8478 82
12078 118 پگ میکروسکوپی استریل 8578 83
12178 119 پگ جنرال استریل سفارشی 8678 84
12278 120 پگ آنژیو گرافی استریل سفارشی 8778 85
121 انواع پگ های پارچه ای 8878 86
122 روتختی اطاق عمل از پارچه منقال برزنت 8978 87
123 روتختی اطاق عمل از پارچه واتر پروف 9078 88
124 شان ترلی پارچه ای و یکبار مصرف 9178 89
125 انواع شان بقچه پارچه ای و یکبار مصرف 9278 90
126 انواع کیسه جوراب پارچه ای و یکبار مصرف 9378 91
127 توری دستگاه فتو دوبل 9478 92
128 توری دستگاه انکو بانور 9578 93
129 پارچه دریچه کلاف 9678 94
130 انواع تنظیف 9778 95
131 انواع پارچه های پوشکی 9878 96
132 انواع روکش بین برزنتی و معمولی 9978 97
133 انواع پارچه های ایرانی 10078 98
134 انواع حوله های ایرانی درجه و معمولی 10178 99
135 انواع پرده های بین تختی اورژانس و بخشی 10278 100
136 بالش ضد آب دو لایه از الیاف بالفاپور 10378 101
137 بالش معمولی 10478 102
138 پتوی مسافرتی 10578 103
139 انواع رو تختی معمولی و کبریتی 10678 104
140 انواع پتو های ایرانی در گرمای مختلف 10778 105